mobiko@mobiko.sk

+421 907 584 481

Mon - Fri : 8:00 AM to 7:00 PM

Predaj drveného kameniva

Úvod-Predaj drveného kameniva

Predaj drveného kameniva

Dané materiály odoberáme priamo z kameňolomov a štrkovní bez ďalšej medzi skládky, čo predstavuje úsporu pri manipulácii, a preto Vám vieme ponúknuť tú najlepšiu cenu.

V stručnosti uvádzame najpoužívanejšie druhy kameniva, štrkov a pieskov a ich využitie v stavebníctve.

Drvené kamenivo:

 • 32/63 - ako podkladová vrstva pri budovaní komunikácii a spevnených plôch
 • 0/63 - využíva sa pri úprave a budovaní stavebných, dočasných prístupových ciest, dobré klinovacie vlastnosti
 • 0/32, 16/32 - medzivrstva pri výstavbe komunikácii a spevnených plôch
 • 8/16, 16/22 - drenáže a vsakovacie jamy
 • 4/8 - posledná vrstva pod zámkovú dlažbu a ostatné spevnené plochy
 • 0/4 - obsyp inžinierskych sieti
 • LK - lomový kameň - na murovanie, pri betonáži do základov, vsakovacie jamy

Riečne kamenivá:

 • 0/22 - štrk betonársky, vhodný na výrobu betónových zmesí pre betonáž
 • 0/4 - tzv. poterák, vhodný predovšetkým na potery
 • 0/2 - piesok, používa sa najme na výrobu maltových zmesí, tiež na obsyp inžinierskych sietí
 • Ornica - vrchná humusovitá časť pôdy vhodná na konečné terénne úpravy pod trávnik a výsadbu
 • Zemina z výkopov - na zrovnanie nespevnených plôch (zrovnanie pozemkov)
 • Drvený betónový recyklát - na spevnenie a zhutnenie ťažkých a mokrých terénov, prístupových stavebných ciest

Po dohode vieme zabezpečiť aj mnohé iné druhy a frakcie sypkých materiálov v akomkoľvek množstve.